Tam giáo Phật Lão Nho

Bài thơ được sáng tác làm kỷ niệm sau những năm tháng tu học Phật Lão Nho, đã có chứng đắc.

Bài thơ được sáng tác sau ngày tạo ra tấm bản đồ tu luyện và nêu lên 9 môn công phu cần thông thạo

Link từ trang Trung Vũ blog:

https://trungvu.chuyendich.com/blog/bai-tho-tam-giao-phat-lao-nho/


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »

Viết một bình luận