Đặt bản thân vào quỹ đạo “Trung hoa học vi thể, tây phương học vi dụng”

Tác giả Thanh Hải, nhà nghiên cứu văn hóa Trung Hoa Bàn về những vấn đề trong cuộc sống hôm nay. Cách thức một người trẻ phát triển bản thân thông qua: tiếp nhận và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp song song với học tập các thành tựu khoa học phương … Đọc tiếp

Hệ quản trị nội dung số đa tích hợp quy mô lớn

Tác giả: Hải Khang, Chuyên gia – nhà sáng lập giải pháp công nghệ Tác phẩm đề cập tới tư duy phía sau làm nên các hệ thống quản trị và phân phối nội dung số. Nội dung tác phẩm Cách vận hành hệ thống CMS Mạng lưới website đa chức năng tích hợp Nền … Đọc tiếp